By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
161 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 น. - 16.30 น.

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้มีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง และให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมงานที่เข้ามาใช้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองอย่างไรกับบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับการประชาสัมพันธ์

นโยบายคุกกี้