โอทอปไทย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมหินอ่อน

ถ้วยกระบอก, ของชิ้นเล็กๆ

ติดต่อ:

นายสุรินทร์ คำบรรลือ
55/1 ม.2 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทร: 084-574 1402

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัตถกรรมหินอ่อน

งาช้าง

ติดต่อ:

นายสุเทพ เอื้ยงปาน
15 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทร: 089-567 8765

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัตถกรรมหินอ่อน

อ่างบัว, เสาโชว์, รับสั่งทำตามแบบ

ติดต่อ:

นายสมาน อุดมลาภ
14 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทร: 089-639 7305

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัตถกรรมหินอ่อน

อ่างบัว, ไข่หิน, รับสั่งทำตามแบบ

ติดต่อ:

นายสำราญ เกษี
24 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทร: 087-196 0729

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัตถกรรมหินอ่อน

อ่างบัว, แจกัน

ติดต่อ:

นายบุญเลิศ ชูศิลป์
34/2 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทร: 086-206 5377

รายละเอียดเพิ่มเติม