Login
Main menu
Loading…

กิจกรรมและผลงาน

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

22-05-2562 Hits:50 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 จากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ไปต้นไป โดยมีบ้านที่ได้รับประสบเหตุวาตภัยอยู่หลายหลังคาเรือน

Read more

ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ

15-05-2562 Hits:32 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ณ สนามกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง และบริเวณที่ทำการ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเชร) จำนวน 100 ต้น

Read more

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

06-05-2562 Hits:30 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ

09-05-2561 Hits:204 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายกสมเดช คมขำ มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง ดูแลงานเรียงหินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาของนายจาง สีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Read more

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิ…

09-05-2561 Hits:486 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ได้เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประจำปี 2561 ณ วัดไตรภูมิ

Read more

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และค…

12-09-2560 Hits:228 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ 3 ระดับ 9 ผู้เชีั่ยวชาญการพูดในท่ีชุมชน เป็นวิทยากร

Read more

รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลั…

11-09-2560 Hits:82 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2559

Read more

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

09-06-2559 Hits:63 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ปลูกต้นอินทนิล ต้นประดู่นา ต้นมะค่า ต้นมะขามป้อม ต้นมะขาม จำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณคันคลองชะนาว...

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

08-05-2559 Hits:41 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนชั้น ม.4 โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ศ.2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน…

02-05-2562 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - avatar ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ckrcdq

Read more

ขั้นตอนการชำระภาษี

04-01-2560 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - avatar ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

Read more

FacebookG+TwitterRSS