Log in
updated 5:53 PM, Apr 1, 2021 Asia/Bangkok
A+ A A-

ร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนเ…

27-08-2563 Hits:179 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามเกิดสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัย ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันสาธ...

Read more

พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเ…

24-07-2563 Hits:173 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง คณะผู้บริหารและหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ได้ดำเนิ...

Read more

ลงสำรวจจุดดำเนินการโครงกา…

25-06-2563 Hits:206 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ได้ลงสำรวจจุดดำเนินการโครงการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ โดยงบประมาณจาก อบจ.ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ...

Read more

โครงการขุดลอกคลองพร้อมท่อ…

16-06-2563 Hits:224 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ใยวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยช่าง อบจ.ก.พ. ได้นำพาผู้รับจ้างชี้จุดดำเนินการโครงการขุดลอกคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำ...

Read more

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ…

02-06-2563 Hits:218 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย และสถานีตำรวจภู...

Read more

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื…

09-05-2563 Hits:225 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ในการจัดการภัยแล้ง จากความเดือดร้อนของประชาชน นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน ...

Read more

ติดตามการดำเนินงาน โครงการ…

08-05-2563 Hits:237 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายสมเดช คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ ดำเนินโครงการกว่า 90% เพื่อเป็นเส้นทางการจราจรที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างตำบลพรานกระต่าย ที่มีประสิ...

Read more

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกั…

29-04-2563 Hits:200 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพรานกระต่าย โดย ดร.ปรีชา  แก้วสุข ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้...

Read more

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประ…

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

มีนาคม 3, 2564 0

วันดินโลก

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก แ...

ธันวาคม 5, 2563 0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ…

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบ...

พฤษภาคม 2, 2563 0

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ

มีนาคม 4, 2563 0