Log in
updated 4:13 PM, Aug 3, 2022 Asia/Bangkok

บริการประชาชน e-Service

คำแนะนำ

   การยื่นขอใช้บริการ e-Service จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อม เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ในการยื่นคำร้อง ท่านควรมีบัญชีอีเมล (e-mail) แนะนำให้ใช้ Gmail หากท่านยังไม่มีบัญชีของ Gmail สามารถเข้าสมัครใช้งานได้ที่นี่..สมัครใช้บริการ Gmail

เอกสารดาวน์โหลด

Pin It