Log in
updated 8:26 AM, Sep 17, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขได้ภายใน 15 วัน
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โทร. 055-761142 ต่อ 15

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.