Log in

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายความพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย โดย นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย ประธานในพิธี นำส่วนราชการในเขตอำเภอพรานกระต่าย และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เข้าร่วมพิธี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินสืบไป
และในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • pckb-01.jpg
 • pckb-02.jpg
 • pckb-03.jpg
 • pckb-04.jpg
 • pckb-05.jpg
 • pckb-06.jpg
 • pckb-07.jpg
 • pckb-08.jpg
 • pckb-09.jpg
 • pckb-10.jpg
 • pckb-11.jpg
 • pckb-12.jpg
 • pckb-13.jpg
 • pckb-14.jpg
 • pckb-15.jpg
 • pckb-16.jpg
 • pckb-17.jpg
 
Pin It