Log in

ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำการเกษตร

Pin It