Log in

ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจราจรและโครงการขุดลอกคลอง ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 8, 9

ถึงแม้ใกล้จะสิันสุดการปฏิบัติหน้าที่ จนนาทีสุดท้าย นายกสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจราจรและโครงการขุดลอกคลอง ในพื้นที่หมู่ที่ 2,8,9 อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติและทำสัญญาเตรียมดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30 โครงการ การพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 • ftc-01.jpg
 • ftc-02.jpg
 • ftc-03.jpg
 • ftc-04.jpg
 • ftc-05.jpg
 • ftc-06.jpg
 • ftc-07.jpg
 • ftc-08.jpg
 • ftc-09.jpg
 • ftc-10.jpg
 • ftc-11.jpg
 • ftc-12.jpg

Pin It