Log in

จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน CI (จุดพักคอย) ผู้ติดเชื้อ จุดที่ 2

วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ประชาชนจิตอาสา อสม. ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองตากล้า
 • หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง
 • หมู่ที่ 14 บ้านบ่อโพง

ร่วมกันปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9) เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน CI (จุดพักคอย) ผู้ติดเชื้อ จุดที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมด้วยช่วยกันมา ณ ที่นี้ครับ

 

 • idq2-01.jpg
 • idq2-02.jpg
 • idq2-03.jpg
 • idq2-04.jpg
 • idq2-05.jpg
 • idq2-06.jpg
 • idq2-07.jpg
 • idq2-08.jpg
 • idq2-09.jpg
 • idq2-10.jpg
 • idq2-11.jpg
 • idq2-12.jpg
 • idq2-13.jpg
 • idq2-14.jpg
 • idq2-15.jpg
 • idq2-16.jpg
 • idq2-17.jpg
 • idq2-18.jpg
 • idq2-19.jpg
 • idq2-20.jpg

Pin It