Log in

ร่วมก่อสร้างจุดพักคอยตำบลถ้ำกระต่ายทอง

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  โดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมก่อสร้างจุดพักคอยตำบลถ้ำกระต่ายทอง ซึ่งได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ ให้ใช้พื้นที่บางส่วนสำหรับดำเนินการ โดยแกนนำในการก่อสร้างนำโดยนายสุพรรณ เกตุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง นายกาหลง  กระต่ายทอง ประธานสภา อบต.ถ้ำกระต่ายทอง สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานปรับดินและวางโครงสร้างอาคารที่พักคอย  ในการนี้องค์การบริหารถ้ำกระต่ายทอง  ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งนำโดย ดร.ปรีชา แก้วสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการด้านไฟฟ้าให้ทันทีหลังจากที่ได้รับการประสานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง
 2. ร้านปลายฟ้า หมูกะทะ สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
 3. ชมรมผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลถ้ำกระต่ายทอง
 4. บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด (แผนกส่งเสริมปลูกไม้โครงการ) มอบน้ำดื่ม และกระติกน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในศูนย์กักตัว
 5. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยประธานสภา อบต. และสมาชิก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง
 6. นายกสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองสนับสนุน เครื่องดื่มชูกำลัง
 7. นายกาหลง  กระต่ายทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง สนับสนุนอาหารทะเลปิ้งย่างมื้อกลางวันและเครื่องดื่มชูกำลัง
 8. ผู้ใหญ่สมชาย  เนื้อไม้  สนับสนุนหัวหมู และใส้ย่างมื้อกลางวัน
 9. นายสายบัว ไม้แดง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง สนับสนุนวงบ่อห้องน้ำ เป็นเงิน 1,000 บาท
 10. ผู้ใหญ่สุพรรณ  เกตุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง และครอบครัว เจ้าของพื้นที่ ที่เป็นหลักในการดำเนินการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 

 

 • pcr-01.jpg
 • pcr-02.jpg
 • pcr-03.jpg
 • pcr-04.jpg
 • pcr-05.jpg
 • pcr-06.jpg
 • pcr-07.jpg
 • pcr-08.jpg
 • pcr-09.jpg
 • pcr-10.jpg
 • pcr-11.jpg
 • pcr-12.jpg
 • pcr-13.jpg
 • pcr-14.jpg
 • pcr-15.jpg
 • pcr-16.jpg
 • pcr-17.jpg
 • pcr-18.jpg

การดำเนินงานจัดหาสถานที่และการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์พักคอยฯ มีความสำเร็จลุล่วง พร้อมรองรับผู้ที่มีความประสงต์ใช้บริการจากศูนย์ฯ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ในเบื้องต้นสามารถรองรับการใช้งานของศูนย์ รวมจำนวน 28 ราย และเตรียมความพร้อมหากมีจำนวนความต้องการเพิ่มขึ้น นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง กำชับการดำเนินงานดังกล่าวให้พร้อมรองรับประชาชนชาวตำบลถ้ำกระต่ายทองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภาคส่วน กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ โดย ศพอ.วัดไตรภูมิ ไตรภูมิ เอื้อเฟื้อสถานที่บริวณสวนป่าพุทธชะยันตีให้เป็นที่พักคอยฯ พร้อมพระสงฆ์ทุกรูปให้การดูแลช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารที่พักคอย รวมทั้งกลุ่มจิตอาสาจากประชาชน ในการจัดหา บริจาควัสดุอุปกรณ์และเป็นแรงงานที่สำคัญในการก่อสร้างศูนย์พักคอยฯ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง อย่างเต็มกำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง มีความห่วงใยพี่น้องชาวตำบลถ้ำกระต่ายทอง ให้ความอุ่นใจในการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง จนสามารถเข้าถึงระบบของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยซึ่งเป็นนโยบายเน้นหนักของ นายกสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง และทีมงานเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ

Pin It