Log in
updated 5:53 PM, Apr 1, 2021 Asia/Bangkok
A+ A A-

ร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัย

การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามเกิดสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัย ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันสาธารณภัย อำเภอพรานกระต่าย จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 

 • ptr-01.png
 • ptr-02.png
 • ptr-03.png
 • ptr-04.png
 • ptr-05.png
 • ptr-06.png
 • ptr-07.png
 • ptr-08.png
 • ptr-09.png
 • ptr-10.png
 • ptr-11.png
 • ptr-12.png
 • ptr-13.png
 • ptr-14.png
 • ptr-15.png

Pin It