Main menu

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนชั้น ม.4 โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ศ.2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ

Pin It

FacebookG+TwitterRSS