Log in
updated 4:08 PM, Jun 1, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ

นายกสมเดช คมขำ มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง ดูแลงานเรียงหินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาของนายจาง สีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Pin It