Log in
updated 1:28 PM, Jun 5, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย และสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย ร่วมพัฒนาวัดโพธิบัลลังก์ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธื์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง

ในการจัดการภัยแล้ง จากความเดือดร้อนของประชาชน นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมถึงเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันดำเนินการในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองพระร่วง (ทดตาทา) หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ

นายสมเดช คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ ดำเนินโครงการกว่า 90% เพื่อเป็นเส้นทางการจราจรที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างตำบลพรานกระต่าย ที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่าเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตำบลถ้ำกระต่ายทองต่อไป

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

 

   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 จากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ไปต้นไป โดยมีบ้านที่ได้รับประสบเหตุวาตภัยอยู่หลายหลังคาเรือน

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพรานกระต่าย โดย ดร.ปรีชา  แก้วสุข ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และทีนงานจากการไฟฟ้าส่วนถูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย บูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง

ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ

 

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ณ สนามกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง และบริเวณที่ทำการ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเชร) จำนวน 100 ต้น

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

โดยได้มอบหมายภารกิจแก่ นายประทวน  เกตุนาค  รองนายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่พี่น้องประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็ก และมอบของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะผู้บริหาร

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ

นายกสมเดช คมขำ มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง ดูแลงานเรียงหินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาของนายจาง สีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง