Main menu

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

 

   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 จากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ไปต้นไป โดยมีบ้านที่ได้รับประสบเหตุวาตภัยอยู่หลายหลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ

 

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ณ สนามกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง และบริเวณที่ทำการ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเชร) จำนวน 100 ต้น

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ

นายกสมเดช คมขำ มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง ดูแลงานเรียงหินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาของนายจาง สีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ได้เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประจำปี 2561 ณ วัดไตรภูมิ

FacebookG+TwitterRSS