ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง

Card image cap

กิจกรรมวันเด็ก 2561

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม →
Card image cap

Post Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reiciendis aliquid atque, nulla? Quos cum ex quis soluta, a laboriosam. Dicta expedita corporis animi vero voluptate voluptatibus possimus, veniam magni quis!

Read More →
Card image cap

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

เต้นส่งพี่ กิจกรรมน่ารักๆ จากเด็กๆ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกิจกรรเต้นส่งพี่ ร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆ หลานๆ บางส่วนที่จะต้องไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ หวังว่าเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น ขอให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพและมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาและไม่ลืมความสนุกสนานในวัยเด็กของเรา เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม →
Search
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สามารถส่งข้อมูลและภาพเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้ที่ Line ID: khrutai